Content

Event Archive

Cyflwyniad / Talk: Anabledd a'r diwydiant glo yn ne Cymru, 1850-1947

Wed 23rd March 2016

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales, Aberystwyth

 

Cyflwyniad sy’n bwrw golwg dros brofiadau dynion a ddaeth yn anabl oherwydd eu gwaith yn y diwydiant glo gan ystyried y canlyniadau cymdeithasol, economaidd a diwydiannol.

 

Mynediad am ddim drwy docyn.

 

This presentation takes a look at the experiences of miners who became disabled due to their work in the coal industry, and considers the social, economic and industrial
implications.

 

Free admission by ticket.

 

More information at the National Library of Wales webiste.

Back